True

CTY CỔ PHẦN DV PP TỔNG HỢP PHƯƠNG NAM Phiên bản hệ thống 13.0-20210406

Thông tin về CTY CỔ PHẦN DV PP TỔNG HỢP PHƯƠNG NAM instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Odoo Multi Vendor Marketplace
Start your marketplace in odoo with Odoo Multi-Vendor Marketplace. Allow Multiple sellers to sell their products on your marketplace website.
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Odoo 13 Full Accounting Kit
Asset and Budget Management, Accounting Reports, PDC, Lock dates, Credit Limit, Follow Ups, Day-Bank-Cash book reports.
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Nghỉ phép
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Quản lý kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Bữa ăn
Hỗ trợ kiểm soát bữa ăn dành cho nhân viên của bạn
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Lịch
Lên lịch các cuộc gặp của nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng

Installed Localizations / Account Charts

Kế toán Việt Nam

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.